Site logo

NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV: MIKRODAŇOVNÍK A INÉ SPÔSOBY, AKO SI UĽAHČIŤ ŽIVOT

Novela zákona o dani z príjmov: mikrodaňovník a iné spôsoby, ako si uľahčiť život. Už táto jeseň prinesie výrazné zmeny v zdaňovaní vašich príjmov. Spadáte aj vy pod nový pojem mikrodaňovník? Na aké výhody a úľavy máte nárok? Ako ušetriť na daňovej strate a aj to, prečo sa oplatí kúpiť si elektromobil sa dočítate v dnešnom článku.

Na konci mája bol Národnej rade doručený návrh novely zákona č. 395/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorý prináša do súčasného právneho systému výrazné zmeny. Odvtedy sa odohralo už prvé čítanie a v prvej polovici septembra sa bude v rokovaní pokračovať. PredajFirmu.sk vám v predstihu prináša výber podstatných zmien, ktoré novela prináša. Tie sa budú týkať zavedenia nového pojmu mikrodaňovník s ktorým sa spája celá séria výhod, nové podmienky odpisovania áut so zameraním na elektromobily, ale aj nové spôsoby registrácie daňovníkov.

Výhody mikrodaňovníka

Jednou z najpopulárnejších zmien, ktorú návrh prináša je zavedenie pojmu mikrodaňovník, na ktorý nadväzuje celá škála úľav. Práve vtesnanie sa do tohto pojmu by malo byť pomocou pre menších podnikateľov. Mikrodaňovníkom je fyzickou osobou, ktorá dosahuje príjmy z podnikania alebo zo samostatne zárobkovej činnosti, ako ich ustanovuje § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, pričom za príslušné zdaňovacie obdobie tieto príjmy nepresiahnu sumu 49 790 eur. Táto suma predstavuje hranicu, ktorej presiahnutím vzniká povinnosť registrovať sa pre daň z pridanej hodnoty. Rovnaká hranica platí aj pre právnickú osobu na to, aby sa klasifikovala ako mikrodaňovník. Ak spadáte pod vyššie definovaný pojem vzniká vám nárok na nasledujúce výhody:

 

  • V prvom rade ide o dobrovoľnú dĺžku odpisovania majetku. Po starom si daňovník mohol odpisovať majetok, ktorý spĺňal kritériá ako stanová minimálna hodnota majetku a minimálna dĺžka jeho použitia, podľa toho, v akej odpisovej skupine sa konkrétny majetok nachádzal. Išlo teda o postupné odpisovanie majetku, podľa príslušnosti k jednej zo šiestich skupín tak, aby si daňovník nemohol odpísať celú hodnotu majetku hneď v prvý rok, a tým výrazne znížiť výšku dane. Novela prináša mikrodaňovníkovi možnosť si akýkoľvek hnuteľný majetok, ktorý sa nachádza v prvej až štvrtej odpisovej skupiny ( budovy a inžinierske siete nachádzajúce sa v 5. a 6. skupine sú vyňaté) odpísať podľa vôle takéhoto daňovníka, kľudne aj počas prvého roka. Výnimku tvoria len osobné automobily, ktorých kúpna alebo vstupná cena je aspoň 48 000 eur.
    Dokonca aj v prípade, ak sa mikrodaňovník rozhodne tento hnuteľný majetok prenajať, bude možné tento majetok obdobne odpísať bez akejkoľvek limitácie výškou príjmov, ktoré daňovník z takéhoto prenájmu získa.

 

  • Okrem výhodného odpisovania si budú môcť mikrodaňovníci odpisovať aj daňovú stratu v celej hodnote. Ak teda výnosy takéhoto daňovníka tento rok nedosiahnu jeho náklady a vznikne mu tak podnikateľská strata, túto stratu si daňovník bude môcť odpísať od základu dane už v nasledujúcich účtovných obdobiach, maximálne do 5 rokov od vzniku straty.

 

  • Ostatní daňovníci si daňovú stratu budú môcť odpisovať nasledujúcich 5 účtovných období, ale iba do výšky 50% základu dane.

Podpora inovatívnosti

Okrem spomenutých výhod pre mikrodaňovníkov novela prichádza aj s podporou technológií v automobilovom priemysle. K existujúcim šiestim odpisovým skupinám sa navrhuje zaradiť aj tzv. nultú, pre ktorú bude platiť doba odpisovania dva roky. V tejto skupine budú zaradené osobné automobily, ktoré sa vo svojom osvedčení o evidencii budú pýšiť označením druhu energie „BEV“ alebo „PHEV“, pôjde totižto o vozidlá jazdiace na elektrický pohon, ktorý je napájaný z batérie. Pôjde o elektromobily alebo v prípade „PHEV“ o hybridné elektromobily, ktoré v kombinácií s iným druhom paliva budú využívať ako zdroj svojej energie batériu, nabíjateľnú z elektrickej siete.

Už žiadna registrácia na daň z príjmov

Poslednou z výberu zmien, ktoré prináša navrhovaná zmena zákona o dani z príjmov je zmena princípu registrácie na daň z príjmov. V súčasnosti, ak ste fyzická či právnická osoba, máte oprávnenie na podnikanie alebo na vykonávanie inej zárobkovej činnosti, poprípade ak prenajímate nehnuteľnosť, ste povinní sa sami registrovať na daň z príjmov na daňovom úrade. Tento proces plánuje novela zvrátiť.
V prípade schválenia návrhu vám táto povinnosť úplne odpadne. Bude totiž povinnosťou daňových úradov, aby z vlastnej iniciatívy registrovali na daň z príjmov všetky fyzické aj právnické osoby, ktoré sú už registrované v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Ide o prepojený register skladajúci sa z databáz orgánov verejnej moci, teda ak ste zapísaný do obchodného či živnostenského registra, nachádzate sa aj v tomto registri. Fyzické osoby, ktoré tu nie sú zapísané bude daňový úrad registrovať na daň z príjmu na základe ich prvého podaného daňového priznania. Jedinou výnimkou by boli také osoby, ktorým by ešte pred podaním daňového priznania či inej registrácie vznikla povinnosť sa registrovať kvôli zrážaniu či výberu dane.
V dnešnom článku sme zhrnuli vybrané zmeny, ktoré so sebou novela zákona o dani z príjmov prináša. Ďalšie zmeny a vývoj schvaľovania týchto zmien vám prinesieme v najbližších článkoch. Buďte v obraze a sledujte svet podnikania s nami.

feb 21
Problémy pri predaji firmy – rozhovor s Andrejom, ktorý si to celé zažil na vlastnej koži.

V dnešnom blogu sa venujeme tématike predaja firmy a problémom, s ktorými sa predajca…

feb 15
Prichádzame na slovenský trh s ambíciou uľahčiť predaj zabehnutých firiem

Rozprávali sme sa s Matejom Turjaníkom, zakladateľom spoločnosti BIZ4EXIT s.r.o.,…