Site logo

Podnikatelia pozor: Stihli ste si do konca roka splniť všetky povinnosti?

Do konca roka 2019 ostávajú už len posledné dni. Ešte pred novoročnými prípitkami je potrebné splniť si posledné povinnosti, aby ste do nového roka vykročili bez predzvesti pokuty či sankcie. Dnes vám prinášame stručný výber povinností, ktoré priniesla tohtoročná legislatíva a na ktoré by ste rozhodne nemali zabudnúť.

Konečný užívateľ výhod

Prvou z povinností je zápis konečného užívateľa výhod. Ak ste náhodou ešte o tejto povinnosti nepočuli alebo počuli len sčasti, tak povinnosťou je, aby každý podnikateľ mal do 31.12.2019 zapísaného do obchodného registra svojho konečného užívateľa výhod.

Konečným užívateľom výhod je osoba, ktorej zjednodušene povedené, plynie z podnikania spoločnosti prospech. Ide o osobu, ktorá má buď majetkový prospech zo zisku spoločnosti alebo účasť na základnom imaní spoločnosti či osoba, ktorá má v tejto spoločnosti hlasovacie práva v stanovenom podieli. Ak by ste v svojej spoločnosti takúto osobu nenašli, konečným užívateľom spoločnosti by bol vrcholový manažment spoločnosť, a teda v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, konatelia spoločnosti.


Povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod má každá právnická osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra. Výnimku tvoria len tie právnické osoby, ktoré sú subjektom verejnej správy, ktoré vydávajú cenné papiere na regulovanom trhu, a tie, ktoré sa zapisujú a sú zapísané do registra partnerov verejného sektora.


Do obchodného registra povinné osoby zapisujú údaje o konečných užívateľoch výhod v rozmedzí meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu či pasu a označenie dôvodu, na základe ktorého je uvedená osoba považovaná za konečného užívateľa výhod.

Tieto údaje sa zapisujú elektronicky prostredníctvom stránky slovensko.sk, poprípade písomne. Ak si uvedenú povinnosť nesplníte v stanovenom termíne, teda do konca roka 2019, hrozí vám pokuta do výšky 3 310 eur. Rovnako však hrosí pokuta v prípade, ak pri zápise konečného užívateľa výhod uvediete nepravdivé informácie.

eKasa

Ďalším z tohtoročných strašiakov bolo zavádzanie systémov eKasa. Pôvodne bol od 1.7.2019 každý podnikateľ, ktorému vznikla povinnosť si evidovať tržby, povinný ich evidovať buď prostredníctvom online registračnej pokladnice, ktorá nahrádzala klasické pokladnice alebo prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice.

Nakoľko však bolo obdobie pre zavedenie týchto systémov prikrátke, mnohým podnikateľom sa pokladnice jednoducho neušli. Z tohto dôvodu sa udelil novelou odklad. Tí podnikatelia, ktorí si do 30.6.2019 síce eKasu objednali a požiadali o pridelenie jej kódu, avšak tento im nebol pridelený či pokladnica doručená, neboli za nepoužívanie E-kasy do konca kalendárneho roka pokutovaní.

Od 1.1.2020 nebudú pre podnikateľov, ktorí evidujú tržby a vydávajú pokladničné bloky popri E-kase, platiť žiadne výnimky, nakoľko povinnosť evidovať tržbu cez eKasu bude platiť pre všetkých. Finančná správa ohlásila už od začiatku januára prísne kontroly dodržiavania tejto povinnosti. Podnikateľom, ktorí túto povinnosť opomenú hrozia pokuty, ktorých spodná hranica je 330 eur. Pri opakovanom porušení povinností hrozí pokuta až do 20 000 eur a v určitých prípadoch aj strata živnostenského oprávnenia.

Ak sa vám doteraz nepodarilo si E-kasu zaobstarať a pokuty sa vám zdajú privysoké, máte možnosť ponechať svoju prevádzku zatvorenú až do doby, kým si túto povinnosť splníte. Povinnosť eKasy sa vzťahuje len na fungujúce prevádzky.

Daň z motorových vozidiel

Na to, aby váš vstup do Nového roka nebol sprevádzaný ďalšími povinnosťami, vás v predstihu informujeme o ďalšej povinnosti, ktorú si je potrebné splniť do konca januára 2020. Jedná sa o podanie daňového priznania na daň z motorových vozidiel za rok 2019.

Uvedená povinnosť za týka držiteľov motorových vozidiel typu L, M, N a O, teda štvorkoliek, osobných automobilov, nákladných áut či prípojných vozidiel, ktoré sú využívanie na podnikateľské účely.

Podmienkou je, aby vozidlo mohlo byť predmetom dane. Predmetom dane je akékoľvek vozidlo, okrem vozidiel, ktoré sú používané na skúšobné jazdy so zvláštnym evidenčným číslom či vozidlo evidované ako špeciálne vozidlo, napríklad vysokozdvižná plošina. Daňové priznanie sa podáva výhradne elektronicky a daňovému úradu príslušnému k sídlu podnikateľa.

V prípade, ak by ste na podanie daňového priznania z motorových vozidiel zabudli, správca dane vás vyzve na jeho podanie, pričom vám hrozí pokuta od 30 až do 16 000 eur. Ak by ste ani na takúto výzvu nezareagovali, pokuta sa zvýši na rozmedzie od 60 až do 32 000 eur.

 

Tím PredajFirmu.sk vám aj do nového roka 2020 praje veľa úspechov, dobrých podnikateľských rozhodnutí a hlavne stabilnejšie podnikateľské prostredie, ako to, ktoré sme tu mali v roku 2019.

feb 21
Problémy pri predaji firmy – rozhovor s Andrejom, ktorý si to celé zažil na vlastnej koži.

V dnešnom blogu sa venujeme tématike predaja firmy a problémom, s ktorými sa predajca…

feb 15
Prichádzame na slovenský trh s ambíciou uľahčiť predaj zabehnutých firiem

Rozprávali sme sa s Matejom Turjaníkom, zakladateľom spoločnosti BIZ4EXIT s.r.o.,…