Site logo

Podnikatelia, pripravte sa: O koľko sa zvýši minimálna mzda v roku 2020?

Podnikatelia zvyšovanie minimálnej mzdy cítia najviac. Už o pár dní bude známa výška navrhnutej minimálnej mzdy pre rok 2020. Zástupcovia zamestnancov požadujú výrazné zvyšovanie a dialóg so zástupcami zamestnávateľov je zatiaľ v nedohľadne. Aké sú konkrétne sumy, o ktorých sa rokuje?  Aký dopad má zvyšovanie minimálnej mzdy na podnikateľské prostredie? Prinášame vám základný súhrn informácií k tejto problematike, ktorý môže pomôcť aj vášmu podnikaniu.

Prehľad návrhov zvyšovania minimálnej mzdy

Konfederácia odborových zväzov
Zvýšenie min. mzdy o 22%
Klub 500 a Slovenská obchodná a priemyselná komora
1%

Zvyšovanie minimálnej mzdy

Minimálna mzda, ako minimálna výška odmeny zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu či pracujúceho na dohodu, nie je presne zadefinovaná v zákone č 663/2007 Z.z.. o minimálnej mzde. Rovnako tento zákon striktne neurčuje ani postup, akým možno minimálnu mzdu meniť a najmä zvýšiť. Výška minimálnej mzdy sa každoročne mení a mala by odzrkadľovať vývoj ekonomiky štátu, spotrebiteľských cien, ale aj životného minima či prognóz hospodárskeho vývoja. Konkrétnu sumu schvaľuje Vláda SR vždy na nadchádzajúci kalendárny rok práve v októbri, a to na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý konkrétnu sumu navrhuje už v júli. Takémuto návrhu by za ideálnych okolností mal predchádzať dialóg medzi zástupcami zamestnancov, zamestnávateľov, ale aj ďalších hráčov na trhu.

K tomuto, avšak, tento rok nedochádza a na stole je návrh zástupcov zamestnancov, Konfederácie odborových zväzov (KOZ), ktorý navrhujú zvýšiť minimálnu mzdu na sumu 635€, čo je suma o 22% vyššia ako súčasná úroveň minimálnej mzdy, ktorá je vo výške 520€. Minimálna mzda sa v predchádzajúcich obdobiach zvyšovala približne o 10%. Pokiaľ by návrh KOZ prešiel, jednalo by sa o mimoriadne navýšenie.

Keďže nezdaniteľná čiastka základu dane vzrástla oproti minulému obdobiu, ktoré sa určuje vždy od 1.7. do 30.6., len o necelé 3%, ide o neúmerné zvyšovanie časti príjmu, za ktorú zamestnávateľ, ale aj zamestnanec bude musieť odovzdať štátu nemalú čiastku na daniach, ale aj odvodoch do sociálnej či zdravotnej poisťovne.

Vplyv zvýšenia minimálnej mzdy na príplatky za prácu cez víkend

Keď vezmeme do úvahy zmeny pre podnikateľov, ktoré prinieslo posledné legislatívne obdobie, ide o výrazné zvyšovanie ceny práce, ale aj výdavkov zamestnávateľov v prospech štátnej kasy či sociálneho systému. Len pre pripomenutie, od 1.5. 2019 sa menila výška príplatkov za prácu v noci, počas víkendov či sviatkov, ktorá vyústila až do zdvojnásobenia ceny práce. V praxi to možno vyčísliť asi takto:

  • zatiaľ čo do 30.4. tohto roka bola minimálna hodnota príplatku za prácu v nedeľu na úrovni 50% z hodnoty minimálnej mzdy počítanej za 1 hodinu, a teda zamestnanec mal nárok na príplatok vo výške 1,495€ za hodinu práce,
  • od 1.5., kedy sa výška príplatku za prácu v nedeľu zvýšila na 100% hodnoty minimálnej mzdy počítanej za hodinu, minimálny príplatok už predstavoval 2,989€ za každú hodinu.

Keď k májovému zvyšovaniu ceny práce pripočítame zvyšovanie minimálnej mzdy, tak minimálna čiastka príplatku za prácu v sobotu porastie až na 1,82€ za hodinu práce a v nedeľu si zamestnanci prilepšia za každú začatú hodinu až o 3,649€. Pri prácach vykonávaných na smeny, kedy sa pracuje cez víkendy aj sviatky, pôjde o výrazné zvýšenie výdavkov na strane zamestnávateľa.

Čo hovoria na zvyšovanie minimálnej mzdy zamestnávatelia?

Proti návrhu odborárov na zvýšenie minimálnej mzdy, ktorý získava súčasnú vládnu podporu, stojí Klub 500 a aj Slovenská obchodná a priemyselná komora, ktorá do rozhodovania o výške minimálnej mzdy priniesla návrh na jej zvýšenie o 32€, a teda na sumu 552€. Táto suma by podľa jej navrhovateľov mala zodpovedať momentálnemu stavu ekonomiky, ako aj prognóze jej najbližšieho vývoja. Spolu s týmto návrhom zástupcovia zamestnávateľov vyjadrili záujem na zvyšovaní nezdaniteľnej čiastky základu dane na sumu, na akú sa zvýši aj minimálna mzda, čím by sa jednak navýšil čistý príjem zamestnancov, ale zároveň by takéto opatrenie neprimerane nezaťažovalo zamestnávateľov. Žiadny návrh zákona s podobným znením do dnešného dňa nebol doručený Národnej rade, a tak až vývoj nasledujúcich dní ukáže či takéto opatrenie bude potrebné.

Konkrétnu sumu navrhovanej minimálnej mzdy sa dozvieme už na konci júla, keď Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predloží návrh Vláde SR. Dovtedy ostáva dúfať, že rokovania sa budú niesť v znamení hľadania férového riešenia pre zamestnávateľov, ako aj zamestnancov a nie v duchu predvolebného naháňania hlasov. Najnovšie informácie vám prinesieme už čoskoro.

feb 21
Problémy pri predaji firmy – rozhovor s Andrejom, ktorý si to celé zažil na vlastnej koži.

V dnešnom blogu sa venujeme tématike predaja firmy a problémom, s ktorými sa predajca…

feb 15
Prichádzame na slovenský trh s ambíciou uľahčiť predaj zabehnutých firiem

Rozprávali sme sa s Matejom Turjaníkom, zakladateľom spoločnosti BIZ4EXIT s.r.o.,…