Site logo

Predaj zabehnutej firmy: Ako riešiť marketing? Kde hľadať kupcov? (Prvá časť)

Predaj zabehnutej firmy je neľahký oriešok. Najprv musí majiteľ firmy urobiť dôležité rozhodnutie týkajúce sa predaja, potom nasleduje veľké balansovanie pri rozhodovaní aké informácie o predávanej firme zverejniť a aké si nechať len pre serióznych záujemcov. Táto časť predaja firmy spadá do problematiky marketingu predaja, ktorej sa venujeme v tomto blogu.

Marketing predaja firmy – začíname

V minulom blogu sme Vám už naznačili, že marketing predaja parí k najchúlostivejším častiam celej transakcie predaja zabehnutej firmy. Mnoho podnikateľov sa totiž obáva, jednak konkurencie, jednak reakcie zamestnancov na celú záležitosť. Logika tu však nepustí a ak chcete firmu predať, musíte s ňou ísť na trh. Faktom ostáva, že čím viac o firme zverejníte, tým väčšia je šanca na nájdenie seriózneho kupca. Pokiaľ sa však kupec dozvie meno predávanej firmy je úplne jednoduché pomocou finstat.sk alebo registra účtovných závierok dohľadať takmer všetky potrebné informácie o predávanej firme. Niektorým predajcom ale nevyhovuje situácia, kedy by museli takto zverejniť úplne všetko. Je preto vhodné zamyslieť sa nad stratégiou marketingu a nastaviť ju tak, aby Vám vyhovovala.

Stratégie zverejňovania informácii o predávanej zabehnutej firme

Existujú dve hlavné stratégie zverejňovania informácií o predávanej firme – jednou je stratégia All-Out (z anglického „všetko von“), tou druhou je stratégia „Limited Disclosure“ (obmedzené zverejnenie informácií). V nasledujúcich riadkoch si obe bližšie rozoberieme.

1. All-Out stratégia (všetko von)

Sú transakcie, pri ktorých predávajúceho majiteľa firmy neobťažuje, pokiaľ sú informácie o firme voľne dostupné. Naopak, pri zverejnení všetkých informácii o firme má majiteľ väčšiu šancu nájsť  toho správneho kupca – čím viac o firme viete, tým lepšie sa Vám ako kupcovi rozhoduje, či predávaná firma je, alebo nie je pre Vás zaujímavá. Takéto prípady sa často týkajú malých firiem bez väčšieho počtu zamestnancov ako napríklad menšie e-shopy, alebo rodinné obchodíky.

2. Limited Disclosure stratégia (obmedzené zverejnenie informácií)

Pri stratégii Limited Disclosure si majiteľ predávanej firmy sám zvolí údaje ktoré chce zverejniť. Vo väčšine prípadov sa nezverejňujú údaje ako: meno firmy, presná adresa, čistý zisk alebo zoznam kľúčových zákazníkov. Pri zverejnení inzerátu na našom portáli PredajFirmu.sk dokonca nemusíte zverejniť ani svoje kontaktné údaje. Jednoducho sa necháte kontaktovať prostredníctvom Vami zvoleného emailu cez formulár, v ktorom email predávajúceho nie je pre bežného užívateľa viditeľný.

Pri tejto stratégii je skutočne len na Vás, koľko toho o predávanej firme zverejníte. Toto je určite tá pravá metóda pri špekulatívnych ponukách, kde chce majiteľ firmy len zistiť, či a za koľko by mohol svoju firmu predať.

V prvej časti nášho blogu o marketingu predaja firmy sme sa zaoberali stratégiami, ktoré je vhodné zvážiť pri predaji zabehnutej firmy. V druhej časti sa budeme venovať problematike toho kde by ste mali informácie o predávanej firme zverejniť.

Veríme, že sme Vám pomohli trochu sa zorientovať v problematike marketingu predaja zabehnutej firmy. Ak máte otázky, prípadne hľadáte poradcu, tak nás neváhajte kontaktovať.

 

Váš Tím PredajFirmu.sk