Site logo

SEPTEMBROVÝ PREHĽAD: PRIEVAN DAŇOVÝCH ZÁKONOV

Mnohopočetné novely zákona o dani z príjmu priniesli zníženie výdavkov pre malých a stredných podnikateľov. Kto si však bude môcť uplatniť nárok na výhodnejšie odpisovanie daňovej straty? Čo musia podnikatelia splniť, aby odvádzali len 15 %-nú daň z príjmu? Za ktoré komodity zaplatíte od januára menej? Chápeme, že nie je možné sledovať všetky legislatívne zmeny, a preto to robíme za vás. Čítajte, aby vám nič neušlo.

Mikrodaňovník s príjemnými výhodami

Jednou z prvých septembrových noviel zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu bola novela adresovaná najmä menším podnikateľom. Zaviedol sa ňou do slovenskej legislatívy nový pojem „mikrodaňovník“. Týmto pomenovaním sa môže pýšiť fyzická alebo právnická osoba, ktorej ročný obrat nepresiahne sumu 49 790 eur. Výnimkou sú tí podnikatelia, ktorí síce splnia limitáciu výškou obratu, avšak sú v likvidácii alebo sú považovaní za závislé osoby podľa tohto zákona.
V prípade, že sa ocitnete v stanovej výške ročného príjmu, môžete sa tešiť na benefity v podobe výhodnejšieho odpisovania majetku. Mikrodaňovníci si môžu odpisovať majetok zaradený do 0 – 4 odpisovej skupiny podľa vlastnej ľubovôle, kľudne aj v prvý rok po jeho zakúpení, na rozdiel od ostatných daňovníkov, ktorí si odpisovanie musia rovnomerne rozložiť na viac rokov podľa príslušnosti k určitej skupine.
Okrem odpisovania majetku si mikrodaňovníci prilepšia aj vďaka odpisom daňovej straty, ktorú si môžu odpísať najneskôr do piatich rokov a až do výšky základu dane oproti ostatným daňovníkom, ktorí si daňovú stratu môžu odpisovať len do 50% zo základu ich dane.

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane

Ďalšou schválenou zmenou zákona o dani z príjmu sa zvýšila nezdaniteľná časť základu dane. Časť základu dane, v tomto prípade časť príjmu, ktorý sa nebude zdaňovať, v posledných rokoch rástla len veľmi pomaly. Kritizovaná novela však spôsobila nečakané zvýšenie.
Za súčasných pravidiel platí, že ak váš ročný príjem dosiahne maximálne hranicu 3 937,35 eur, čo je 19,2 – násobok sumy životného minima, z tohto príjmu daň neodvádzate. Ak ste hranicu presiahli, uvedenú sumu môžete využiť ako odpočítateľnú položku, o ktorú si môžete základ dane znížiť.
Novelou sa však výška nezdaniteľnej časti zvyšuje až na 21- násobok sumy životného minima, daňovníci si teda po novom budú môcť svoj základ dane znižovať o sumu 4 414,20 eur.

Obrat do 100 000 EUR? Čaká Vás zníženie dane z prijímu

Najatraktívnejšiu zmenu zákona o dani z príjmu priniesla novela z 18.09.2019, ktorá zabezpečila podnikateľom výrazne nižšie daňové výdavky. Právnické osoby podľa súčasnej legislatívy zo svojho príjmu odvádzajú daň vo výške 21%. U fyzických osôb-podnikateľov je situácia taká, že zo svojho príjmu, ktorý je do výšky 176,8-násobku životného minima, teda do sumy 37 163,36 eur, odvádzajú daň s percentuálnou sadzbou 19%. Avšak, ak ich príjem prekročí túto hranicu, tak zvyšná časť príjmu sa už zdaňuje 25%-nou sadzbou dane.

Novelou sa zavádza jednotná daň z príjmu pre právnické osoby ako aj fyzické osoby podnikateľov, a to vo výške 15%. Nejedná sa však o všetkých podnikateľov, ale len o takých, ktorých ročný obrat bol najviac vo výške 100 000 eur. Vyšší príjem sa bude zdaňovať pôvodnými daňovými sadzbami.

Nová percentuálna sadzba dane z príjmu spolu s ostatnými spomínanými novelami o dani z príjmu nadobudne účinnosť už od 1.1.2020.

Nová 10%-ná sadzba DPH na vybrané tovary

Od nového roka sa novelou zákona č. 222/2004 Z.z. bude meniť aj daň z pridanej hodnoty pre vybrané druhy tovarov a pôjde o zmeny, ktoré potešia takmer každého. Bude sa totižto znižovať výška dane z pridanej hodnoty pre printové médiá a potraviny.

Tlačené noviny, časopisy či periodiká sa od 1. januára budú zdaňovať 10%-nou DPH. Výnimkou budú len tie tlačoviny, u ktorých viac ako 50% obsahu tvorí reklama alebo marketingové materiály a také tlačoviny, v ktorých aspoň 10% tvorí erotický obsah.

Pozitívne ohlasy priniesla zmena dane z pridanej hodnoty v prípade tzv. zdravých potravín. Do pôvodného návrhu potravín, na ktoré sa vzťahuje 10%-ná DPH boli zaradené ďalšie potraviny. Za predpokladu, že sa zníženie odvádzanej dane naozaj prejaví aj na cenách potravín, sa od nového roka môžeme tešiť na lacnejší cmar, kyslé mlieko, ovčiu bryndzu, ale aj zemiaky, rajčiaky, hrušky či jablká.

feb 21
Problémy pri predaji firmy – rozhovor s Andrejom, ktorý si to celé zažil na vlastnej koži.

V dnešnom blogu sa venujeme tématike predaja firmy a problémom, s ktorými sa predajca…

feb 15
Prichádzame na slovenský trh s ambíciou uľahčiť predaj zabehnutých firiem

Rozprávali sme sa s Matejom Turjaníkom, zakladateľom spoločnosti BIZ4EXIT s.r.o.,…