Site logo

Prichádzame na slovenský trh s ambíciou uľahčiť predaj zabehnutých firiem

Rozprávali sme sa s Matejom Turjaníkom, zakladateľom spoločnosti BIZ4EXIT s.r.o., ktorá prevádzkuje portál PredajFirmu.sk.

Matej Turjaník (29):

Matej Turjaník pochádza z Tatranskej Lomnice, vyštudoval medzinárodné právo na University of Southampton v Anglicku a neskôr graduoval z obchodného práva na Central European University v Budapešti. Istý čas strávil v USA a Kanade, kde sa začal intenzívnejšie zaujímať o biznis. Do finančného sveta vstúpil po príchode na Slovensko v spoločnosti BMB Leitner, kde pôsobil na auditovom a daňovom oddelení. Po odchode z firmy založil BIZ4EXIT s.r.o. s ambíciou zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku.

Načo slúži portál PredajFirmu.sk?

Stránka PredajFirmu.sk je online trhovisko pre predaj a kúpu zabehnutých firiem.  Predávajúcim umožňuje efektívnejší marketing svojej firmy. Pri optimálnom nastavení kampane sa zvyšuje nielen šanca na predaj firmy, ale aj cena, za ktorú sa firma môže predať. Pre kupujúcich stránka poskytuje platformu, kde môzu efektívne vyhľadávať firmy v odvetviach a v regiónoch, do ktorých chcú investovať.

Uvediem príklad. V súčasnosti má majiteľ firmy vymedzené dva hlavné kanály, cez ktoré vie komunikovať svoj zámer predať. Jeden kanál predstavujú osobné kontaky a sieť známych, tým druhým je profesionálny broker. Náš portál pridáva tretí komunikačný kanál, kde buď majiteľ, alebo broker oslovuje záujemcov napriamo. 

Prečo ste sa rozhodli založiť portál PredajFirmu.sk?

O portáli som začal uvažovať v čase keď moji známi predávali firmu v oblasti stavebníctva. Proces ukázal, že je veľmi problematické odkomunikovať zámer predaja tým správnym ľudom. Navyše, pri použití brokera sa celá kontrola nad transakcoiu presúva z predávajúceho na sprostredkovateľa. Vyvstala teda otázka, ako by sa dalo celý proces zefektívniť, zjednodušiť a zlacniť. Odpoveďou na ňu je portál PredajFirmu.sk. Aj keď v zahraničí fungujú podobné koncepty už veľmi dlho,  na našom trhu nič podobné nebolo.   Za cenu jedného biznis obeda je človek schopný odkomunikovať svoj zámer širokému publiku investorov. Pokiaľ sú očakávania na oboch stranách nastavené rozumne, transakcia bude úspešná.

Portál je teda dôležitý spojovací link pre biznis komunitu na Slovensku. Na jednej strane pomáha ľudom, ktorí chcú z určitých dôvodov odísť z podnikateľského prostredia, na strane druhej ponúka investorom prehľadnú orientáciu v ponúkaných spoločnostiach na trhu. Týmto sa trh stáva transparentnejší a v konečnom dôsledku lepší pre obe strany. Investori získajú prehľad o cenách v konkrétnom odvetví/regióne a predávajúci majú prístup k širšiemu publiku, ktorému môžu svoje spoločnosti ponúkať.

Ako to celé funguje?

Celý proces je veľmi jednoduchý. Záujemca o vytvorenie profilu predávanej spoločnosti nás kontaktuje prostredníctvom kontaktného forulára, kde uvedie odvetvie v ktorom podniká a región v ktorom firma sídli. Následne pomocou predávajúceho/brokera vytvoríme profil spoločnosti, ktorý sa po odsúhlasení zverejní. To je všetko.

Pri dizajne portálu sme si dali záležať, aby bol pre užívateľov čo najpriateľskejší. Ak sú spokojní užívatelia, tak budeme spokojní aj my. 

Ako je chránené súkromie majiteľov? A čo zverejniť pri predaji firmy?

Ochrana súkromia predávajúcich je pre náš portál najvyššou prioritou. Predajfirmu.sk neposkytne osobné, alebo firemné informácie žiadnym tretím stranám (ani potenciálnym záujemcom). Výnimkou sú prípady kedy musíme zdieľať tieto informácie ako zákonnú povinnosť (napr. pri vyšetrovaní políciou).  

Je na predávajúcom zvoliť informácie, ktoré budú na portáli uverejnené. Jedine tieto informácie budú po odsúhlasení zverejné.

Typický profil spoločnosti napríklad neobsahuje údaje ako meno firmy, email, telefónne číslo, alebo meno predávajúceho. Na kontakt s potenciálnymi záujemcami sa využíva kontaktný formulár, ktorý je zaslaný na predajcom vybranú emailovú adresu. Je len na predajcovi, či záujemcom odpovie.

Ako začať? A kedy je vhodné zverejniť profil na PredajFirmu.sk

Predaj firmy je individuálna záležitosť, na ktorú sa treba pripraviť. Na začiatok je vhodné vyjasniť si, čo tvorí aktíva a pasíva predávanej firmy/alebo jej predávanej časti . Taktiež je vhodné, aby mali predajcovia stanovené približné cenové očakávania a formu transakcie, ktorú chcú pri predaji použiť. Ak si nie sú istí, je v tomto kroku vhodné využiť konzultáciu právnika, daňového poradcu a/alebo audítora.

Keď má záujemca o predaj vyjasnené čo chce predávať, je čas kontaktovať náš tím, ktorý na základe poskytnutých informácii vytvorí online profil na našom portáli.

Je možné, že zverejnený profil firmy obsahuje nedostatočné, alebo nepresné informácie?

V PredajFirmu.sk robíme maximum pre to, aby predávajúci záujemcom poskytli čo najlepšie informácie ohľadom predávanych firiem. Všetky informácie však pochádzajú od brokerov, agentov alebo predávajúcich. Tieto informácie neoverujeme, a preto nevieme zaručiť ich správnosť. Kupujúcim vždy odporúčame vykonať všetky potrebné kroky na overenie prezentovaných skutočností pred uzavretím kúpnej zmluvy. 

Aké sú Vaše ambície s portálom na Slovenskom trhu?

Na Slovenský trh príchádzame s ambíciou uľahčiť predaj zabehnutých firiem. Či už sa jedná o kaviarne, hotely, výrobné podniky, alebo zdravotnícke zariadenia, verím, že portál bude slúžiť na oživenie a zefektívnenie celého procesu. Budem veľmi rád keď si podnikatelia, brokeri a investori osvoja tento nový nástroj na získavanie záujemcov pri predaji/kúpe firiem. 

Máte otázky ohľadom portálu PredajFirmu.sk?

/Rozhovor zo dňa 24.1.2018/