Site logo

Zmeny aj pre živnostníkov 2020

Nový kalendárny rok priniesol zmenu aj pre živnostníkov. Od nového roka sa mení výška minimálnych odvodov do Sociálnej aj zdravotnej poisťovne, poznáte aktuálne čísla? Mení sa od 1.1.2020 aj výška paušálnych výdavkov? Aké podmienky musí splniť živnostník, aby mal nárok na nemocenskú dávku počas práceneschopnosti? Krátky výber toho, čo sa menilo a nemenilo pre živnostníkov v roku 2020 vám prinášame v dnešnom článku, lebo píšeme o tom, čo sa týka vášho podnikania.

Minimálna výška odvodov porastie

Od 1.1.2020 sa výška minimálnych odvodov živnostníkov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne bude zvyšovať. Dôvodom je vzorec, z ktorého sa výška minimálnych odvodov vypočítava. Určujúcou sumou je pritom minimálny vymeriavací základ, ktorý sa vypočítava ako 50% z priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rok, pre ktorý sa výška odvodov určuje. Na rok 2020 sa teda vychádza z priemernej mzdy za rok 2018, ktorá bola v hodnote 1 013 eur, minimálny vymeriavací základ bude teda 506, 50 eur.

Minimálne mesačné odvody, ktoré živnostník odvedie do Sociálnej poisťovne sa vypočítavajú ako 33,15% z minimálneho vymeriavacieho základu, a sú teda vo výške 167,89 eur. Do zdravotnej poisťovne sa odvody vypočítavajú ako 14% z minimálneho vymeriavacieho základu, podnikateľ do zdravotnej poisťovne po novom mesačne odvedie 70, 91 eur.

Paušálne výdavky ostávajú po starom

Okrem minimálnych odvodov budú zrejme všetkých živnostníkov zaujímať aj paušálne výdavkov, ktoré si je možné uplatniť. Okrem živnostníkov si ich môže však uplatniť aj fyzická osoba z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ako napríklad vytvorenia diela, ale aj z použitia diela a umeleckého výkonu.

Podmienkou pre uplatnenie si paušálnych výdavkov je, že osoba nemôže byť platcom DPH a pri výpočte základu dane si neuplatnila skutočne preukázateľné výdavky.

Výška paušálnych výdavkov sa pre tento rok nemení a ostáva na 60% z úhrnu príjmov z podnikania či z použitia diela, avšak táto suma nemôže prekročiť hranicu 20 000 eur. Tu je potrebné upozorniť, že v tejto sume sa nenachádzajú vyššie zmienené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, teda je si ich možné od základu dane ešte navyše odpočítať.

Práceneschopný živnostník

Obzvlášť zaujímavou témou je práceneschopnosť (PN) živnostníka, počas ktorej má po splnení zákonných kritérií nárok na nemocenskú dávku. Podmienkami sú, aby:

  1. PN vznikla živnostníkovi počas jeho nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote, ktorou je 7 dní po skončení nemocenského poistenia, v prípade živnostníčky v pripade tehotenstva dokonca 8 mesiacov po skončení nemocenského poistenia, ak toto zaniklo v období tehotenstva,
  2. Mal zaplatené nemocenské poistenie v správnej sume,
  3. Bol nemocensky poistený v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej PN.

Počas práceneschopnosti nie je živnostník povinný platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie. Dokonca v tomto období neplatí ani preddavky na zdravotné poistenie, ktoré zaňho počas poberania nemocenskej dávky platí štát, ak by však nemocensky poistený nebol a nesplnil uvedené požiadavky, preddavky na zdravotné poistenie je na rozdiel od nemocenského a dôchodkového poistenia povinný platiť aj naďalej.

Veríme, že aj tento blog vám pomôže byť v roku 2020 informovaní a robiť tie najlepšie podnikateľské rozhodnutia.

feb 21
Problémy pri predaji firmy – rozhovor s Andrejom, ktorý si to celé zažil na vlastnej koži.

V dnešnom blogu sa venujeme tématike predaja firmy a problémom, s ktorými sa predajca…

feb 15
Prichádzame na slovenský trh s ambíciou uľahčiť predaj zabehnutých firiem

Rozprávali sme sa s Matejom Turjaníkom, zakladateľom spoločnosti BIZ4EXIT s.r.o.,…